CÂU CHUYỆN SỔ ĐỎ

Đây là chuyên mục câu chuyện sổ đỏ. Tại đây chia sẻ về những câu chuyện thực tế liên quan đến tờ “sổ đỏ”. Bao gồm chuyện vui, chuyện buồn, chuyện dân và chuyện về cơ quan quản lý. Nhằm rút kinh nghiệm cho những người khác.

Chia sẻ cái này với người khác