XEM QUY HOẠCH

Xem quy hoạch là nhu cầu rất thiết thực của người dân. Tuy nhiên, người dân hiện đang thực sự khó tiếp cận đến nguồn thông tin quy hoạch. Nhà nước đã rất cố gắng để minh bạch thông tin nhưng còn nhiều hạn chế.

Chia sẻ cái này với người khác