XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Xin giấy phép xây dựng là bắt buộc đối với hầu hết các các công trình xây dựng. Bạn cần xây cao và mật độ tối đa. Hãy gọi 0981520353. Dưới đây là hồ sơ, thủ tục, quy trình xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Chia sẻ cái này với người khác