Cách tính thuế đất làm sổ đỏ bạn cần tìm hiểu trước khi quyết định làm sổ đỏ. Các khoản lớn phải chi như tiền sử dụng đất, bạn cần xem mình có đủ tiền. Hoặc bạn cần biết bạn có thuộc diện miễn, giảm tiền sử dụng đất. Nếu bạn biết cách bạn có thể “tiết kiệm” được cho gia đình hàng trăm triệu đồng. Chí ít bạn cũng có thể xin “nợ” khoản tiền này với nhà nước.

Cách tính thuế đất làm sổ đỏ

Cách tính thuế đất làm sổ đỏ khi bạn không chứng minh được nguồn gốc đất như sau:

Cách tính thuế đất khi không chứng minh được nguồn gốc đất
Cách tính thuế đất khi không chứng minh được nguồn gốc đất

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất
Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất

Cách tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Cách tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ căn cứ vào rất nhiều yếu tố. Tiền sử dụng đất là bao nhiêu phụ thuộc vào: Giá đất mỗi địa phương, vị trí thửa đất, nguồn gốc đất, loại đất, diện tích đất, hạn mức giao đất, thời điểm hình thành sử dụng đất. Tiếp nữa là chính sách đối với người xin làm sổ đỏ: gia đình thương binh liệt sỹ, có công với cách mạng,…

Cách tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ
Cách tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Như vậy, theo quy định về Cách tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ thì bạn phải nộp các khoản như sau:

 • Tiền sử dụng đất: Bằng giá đất x diện tích đất.

Đối tượng bị tính thuế:

Bao gồm các loại đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Không loại trừ là nhà ở hay nhà làm việc, không phân biệt là có công trình hay chưa.

Các thành phần gồm cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc tổ chức sử dụng đất bất kỳ.

Pháp nhân thực hiện thu thuế:

 • UBND tỉnh/thành phố ban hành bảng giá đất
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định vị trí
 • Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về nhà đất

Lệ phí trước bạ phải nộp

Ngoài tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ là khoản tiền phải nộp khi làm sổ đỏ. Thường là:

 • Lệ phí trước bạ là 0,5% x giá đất x diện tích đất.
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khoảng 100,000 đồng.

Cụ thể lệ phí trước bạ áp dụng đối với đất và nhà như sau:

      Đối với thuế trước bạ với đất:

 • Lệ phí trước bạ: 0,5% x diện tích đất x đơn giá đất/m2 theo bảng giá đất
 • Nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê. Bảng giá căn cứ vào giá bán do UBND tỉnh/thành phố ban hành.
 • Đất trúng thầu theo hình thức đấu thầu có nguồn gốc là đất giao thì căn cứ vào giá trúng thầu thực tế ghi trên hóa đơn hoặc theo văn bản phê duyệt trúng đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng chưa phải nộp lệ phí trước bạ thì khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải chịu lệ phí trước bạ theo giá đất chuyển đổi mới.
 • Đất có nguồn gốc là tái định cư thì giá tính thuế trước bạ căn cứ vào chênh lệch giá giữa giá trị đất hiện tại và đất được đền bù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Trường hợp giá chuyển nhượng cao hơn bảng giá đất ban hành thì áp dụng căn cứ vào giá chuyển nhượng trên hợp đồng.

     Đối với thuế trước bạ với nhà:

 • Lệ phí trước bạ: 0,5% x diện tích nhà x đơn giá xây mới nhà/m2 (theo bảng giá nhà) x tỷ lệ % chất lượng nhà còn lại.
 • Diện tích nhà là diện tích được công nhận trên giấy tờ.
 • Bảng giá nhà là bảng giá xây dựng mới tùy theo cấp, hạng nhà và Tỷ lệ % chất lượng nhà do nhà nước ban hành.
 • Đối với nhà chung cư thì căn cứ theo bảng giá do nhà nước xác định với chủ đầu tư theo quy định pháp luật.

Ngoài ra còn có một số loại như phí địa chính hoặc lệ phí địa chính gồm: phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Thêm nữa là phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai, trich lục bản đồ địa chính, trích lục văn bản, trích lục số liệu hồ sơ địa chính.

Tóm lại: Cách tính thuế đất làm sổ đỏ tại Hà Nội thì nhà nước căn cứ vào bảng giá đất tại Hà Nội. Trường hợp thường bị tính thuế đất là làm sổ đỏ lần đầu. Đây là khoản tiền khá lớn mà không phải ai cũng sẵn sàng có tiền để nộp. Có trường hợp phải nộp tới vài trăm triệu tới hàng tỷ đồng. Do đó bạn nên cân nhắc hỏi trước chuyên gia pháp lý xem thửa đất nhà mình định làm sổ đỏ sẽ khoảng bao nhiêu tiền.