Quy định cấp sổ đỏ mới nhất 2019

Luật cấp sổ đỏ mới nhất năm 2019

Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019 không có nhiều sửa đổi. Những nghị định mới đi kèm đang rất cởi mở trong việc cấp sổ đỏ. Bạn cần nghiên đọc để biết bạn có thuộc trường hợp được cấp sổ đỏ này không? Trong bài này bạn sẽ biết được điều kiện cấp sổ đỏ, thời hạn cấp sổ đỏ. Nắm được những thông tin này, bạn sẽ chủ động hơn trong việc làm sổ đỏ của mình.

Nội dung bài viết

Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019

Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019 tạo điều kiện cho các hồ sơ tồn đọng được thông thoát. Dưới đây là một trong các nghị định quan trọng, ảnh hưởng lớn tới việc cấp sổ đỏ của bạn. Nghị định này sẽ giúp cho hàng vạn hồ sơ, đang bị mắc kẹt tại các quận huyện được giải thoat.

Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019
Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019

        Luật cấp sổ đỏ 2019

Luật cấp sổ đỏ 2019 giúp cho người dân chưa có sổ đỏ được thở phào nhẹ nhõm. Bạn đối chiếu xem thửa đất đang không được cấp sổ đỏ của bạn, có thuộc một trong 5 trường hợp này không? Nếu có thì thửa đất của bạn có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Hầu hết các trường hợp này trước đây thuộc trường hợp vi phạm luật đất đai, nay được tháo gỡ.

  • Đất vi phạm luật đất đai trước ngày 1/7/2014.
  • Đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014.
  • Đất tăng thêm diện tích so với giấy tờ về quyền sử dụng đất đang sử dụng.
  • Đất có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau.
  • Đất chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế chưa sang tên trước ngày 1/7/2014 mà có quyền sử dụng đất. Không cần phải nộp hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực và đi vào cuộc sống từ ngày 3/3, đem lại sức sống mới cho người dân và doanh nghiệp, đang có nhu cầu được cấp sổ đỏ. Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019 từ đó mà trở lên thông thoáng, thể hiện rõ quyết tâm minh bạch hóa, và tạo điều thuận lợi cho người dân của Đảng và nhà nước.

Điều kiện cấp sổ đỏ

Điều kiện cấp sổ đỏ theo luật đất đai năm 2013 chỉ rõ về đối tượng, và các trường hợp cụ thể được cấp sổ đỏ.

        Các đối tượng được cấp sổ đỏ như sau:

Đối tượng thuộc điều kiện cấp sổ đỏ
Đối tượng thuộc điều kiện cấp sổ đỏ

         Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu như sau:

Điều kiện cấp sổ đỏ
Điều kiện cấp sổ đỏ

Khi đáp ứng được một trong các điều kiện cấp sổ đỏ của Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019 này, bạn chắc chắn sẽ được cấp sổ đỏ.

Thời hạn cấp sổ đỏ

Thời hạn cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật được cập nhật mới nhà là 15 ngày, không quá 30 ngày, không bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ. Thế nhưng trên thực tế thời hạn thường kéo dài hơn so với quy định vì nhiều lý do. Dưới đây là một số lý do phổ biến:

  • Cơ quan thẩm quyền quá tải
  • Hồ sơ có vướng mắc phát sinh khi thẩm định.
  • Một trong các cơ quan liên thông 1 cửa chậm chễ giải quyết.

Dưới đây tôi đưa cho bạn một bản quy định chung về thời hạn cấp sổ đỏ, theo luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019, và các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bạn tham khảo.

Thời hạn cấp sổ đỏ
Thời hạn cấp sổ đỏ mới nhất theo quy định của pháp luật

Luật cấp sổ đỏ mới nhất 2019 quy định rất rõ ràng về thời hạn cấp sổ đỏ. Thời hạn này là ngắn hơn rất nhiều so với quy định trước đây có thể tới 55 ngày. Nếu bạn nhận thấy hồ sơ của mình phù hợp, hãy đi làm thủ tục cấp sổ đỏ ngay để bảo vệ quyền lợi của mình.