Quy định diện tích cấp sổ đỏ 2019 Hà Nội

Quy định diện tích cấp sổ đỏ 2019 hiện nay chưa có gì mới. Diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ tại Hà Nội không hạn chế, miễn là thửa đất được hình thành trước ngày 10/4/2009. Diện tích tối đa nằm trong hạn mức theo quy định của từng Quận/huyện. Diện tích tối thiểu 30m2 và mặt tiền 3m, chỉ áp dụng cho trường hợp tách thửa đất là chính.

Quy định diện tích cấp sổ đỏ 2019

Quy định diện tích cấp sổ đỏ 2019 vẫn được áp dụng theo điều 99, điều 100 của luật đất đai 2013. Theo điều này, về cơ bản bạn có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhà, đất là được cấp sổ đỏ. Theo quyết định gần đây nhất là năm 2017, bao gồm cả các thửa đất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất. Hoặc thuộc diện vi phạm luật đất đai vẫn có thể được cấp sổ đỏ. Miễn là đáp ứng điều kiện sử dụng ổn định. Không tranh chấp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Quy định diện tích cấp sổ đỏ tại Hà Nội

Quy định diện tích cấp sổ đỏ tại Hà Nội có thể nhỏ hơn 30m2. Chỉ được cấp giấy chứng nhận nếu được hình thành trước ngày 10/4/2009. Đối với các thửa đất đang sử dụng mà có diện tích nhỏ hơn 30m2. Cũng được cấp sổ đỏ. Nếu đáp ứng điều 100 Luật đất đai 2013 như sau:

Quy định diện tích cấp sổ đỏ 2019
Quy định diện tích cấp sổ đỏ 2019

Ngày 01/7/2014 của UBND Thành phố Hà Nội. Có quyết định 22/2014/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở. Công nhận đất ở, đất vườn, ao liền kề, kích thước và diện tích tối thiểu. Theo đó, tại điều 3 quy định về hạn mức giao đất mới như sau:

Hạn mức giao đất mới Hà Nội 2019
Hạn mức giao đất mới Hà Nội 2019