Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư là thủ tục cực kỳ phổ biến. Quy trình thủ tục và chi phí được quy định rất rõ ràng chi tiết theo quy định của pháp luật. Thế nhưng đối với những người chưa có kinh nghiệm về giấy tờ thì đây lại là thủ tục khá phức tạp, và bị gọi là “phiền hà”. Dưới đây là quy trình và thủ tục làm thủ tục đất thổ cư:

Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư

Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư theo quy định pháp luật thì đọc khá “khó hiểu”. Hiểu đơn giản là bạn chỉ cần có một trong các giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất. Ví dụ như biên bản bàn giao nhà, giấy tờ mua bán, quyết định phân nhà đất, biên lai thuế đất phi nông nghiệp hàng năm,…. Tiếp nữa bạn tới cơ quan thẩm quyền như Phường/xã/quận/huyện để xin bộ hồ sơ khai nhận. Tiếp nữa cán bộ pháp lý sẽ tư vấn cho bạn chi tiết về các giấy tờ và thủ tục cần thiết và bạn chỉ việc làm theo.

Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư
Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

Thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất thổ cư, đất dự án hoặc nhà ở về cơ bản là như nhau. Bạn chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận (Theo mẫu)
 • Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định mảnh đất.
 • Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng). Bản sao chứng thực, nếu có.
 • CMT, hộ khẩu (bản sao công chứng). Đối với người Việt Nam định cư nước ngoài cần phải có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (bản sao chứng thực)
 • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận nếu có.
 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. (nếu có)
 • Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất (bản sao chứng thực)
 • Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp). Bản chính.

Tiếp đó bạn thực hiện theo quy trình dưới đây.

Quy trình làm sổ đỏ đất thổ cư

Quy trình làm sổ đỏ đất thổ cư là quy trình phức tạp hơn đối với nhà đất dự án. Bạn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như ở Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư. Kèm theo bản sao công chứng các giấy tờ cá nhân như: chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng. Các bước chi tiết như sau:

Bước 1: Bạn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính – UBND cấp xã/phường. Hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận/huyện nơi có đất.

Bước 2: Cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ xử lý các công việc như sau:

UBND cấp phường xã thực hiện các công việc sau:

 • Đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai, quy hoạch và quy định của UBND Tỉnh thành phố để kiểm tra. UBND phường xã/quận huyện sẽ xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về nguồn gốc sử dụng đất. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất hiện nay. Nguồn gốc tạo lập tài sản, thời điểm hình thành tài sản; Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất; sự phù hợp với quy hoạch; sự phù hợp với quy định về hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
 • Xác nhận và đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ đối với các trường hợp có đơn đề nghị được ghi nợ.
 • Trích lục bản đồ thửa đất;
 • Thông báo kê khai kết quả kiểm tra tại trụ sở UBND phường xã, tổ dân phố, khu dân cư nơi có thửa đất; đối với trường hợp xét thấy đủ điều kiện để trình UBND cấp quận huyện cấp giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày.
 • Lập biên bản kết thúc công khai; sau thời gian thông báo công khai nếu không phát sinh khiếu kiện thì lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND quận huyện (qua văn phòng đăng ký đất đai) để cấp Giấy chứng nhận.
 • Thời gian giải quyết của UBND xã phường không quá 15 ngày làm việc; kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đủ điều kiện, hoặc cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; UBND phường xã ra thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (cấp quận/huyện) thực hiện các công việc sau:

 • Trường hợp nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất dai thì trong thời hạn 1 ngày làm việc, chi nhánh văn phòng phải gửi hồ sơ tới UBND phường xã lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ nộp tại tuyến UBND cấp phường/xã thì chi nhánh văn phòng phải thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp đủ điều kiện thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng tài nguyên và Môi trường; dự thảo quyết định của UBND cấp quận huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng tài nguyên và môi trường để kiểm tra;

Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì làm thông báo gửi UBND cấp phường xã và người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết.

Thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất dai, vào Sổ đăng ký đất đai theo quy định, trả Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho UBND cấp phường xã để trả cho người sử dụng đất.

Thời gian thực hiện công việc tại VP đăng ký đất đai là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp phường xã.

Phòng tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận;

Trường hợp thuê đất trình UBND cấp huyện quận ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình UBND cấp huyện ký, cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩ vụ tài chính theo quy định.

Thời gian thực hiện tại phòng tài nguyên và môi trường là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

UBND cấp quận huyện thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận hồ sơ, tờ trình của Phòng tài nguyên và môi trường, UBND có trách nhiệm xem xét, ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Sau khi UBND cấp quận huyện ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận. Trong vòng 2 ngày làm việc, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất, nội dung đề nghị ghi nợ nghĩa vụ tài chính đến cục thuế đẻ xác định nghĩa vụ tài chính. Và lập hồ sơ theo dõi nợ nghĩa vụ tài chính.

Cục thuế thực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn 3 ngày  kể từ khi nhận hồ sơ, chi cục thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính. Gửi lại văn phòng đăng ký đất đai để thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Sau khi cục thuế có thông báo xác định nghĩa vụ tài chính, trong thời gian không quá 2 ngày, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: vào sổ cấp giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung nội dung nghĩa vụ tài chính và Giấy chứng nhận (đối với trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính). Sao giấy chứng nhận đẻ lưu và gửi thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của chi cục thuế cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận để biết, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Trong thời hạn không quá 1 ngày, sau khi người được cấp giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hoặc trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất. Và trao quyết định công nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận cho người được cấp.

Cách làm sổ đỏ đất tái định cư

Cách làm sổ đỏ đất tái định cư tương tự như trên. Khác là bạn cần có biên bản bàn giao đất và biên lai xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Và những giấy tờ cần thiết liên quan đến thửa đất.

Làm sổ đỏ phí bao nhiêu

Làm sổ đỏ phí bao nhiêu rất được quan tâm. Nhưng những phí này rât nhỏ so với tiền sử dụng đất phải nộp. Các phí phải nộp như sau:

– Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.

+ Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

– Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo./.

Sổ đỏ làm ở đâu

Sổ đỏ làm ở đâu nhiều người dân vẫn chưa hình dung được. Các cơ quan có thẩm quyền dưới đây là nơi liên quan làm sổ đỏ của cho bạn:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND cấp quận (huyện);

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

– Cơ quan phối hợp( nếu có) UBND cấp xã (phường), Chi cục Thuế, phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó, UBND phường xã và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai là 2 nơi bạn sẽ nộp hồ sơ làm sổ đỏ đầu tiên.

Làm sổ đỏ quận Ba Đình

Làm sổ đỏ quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy thủ tục không có gì khác biệt. Về cơ bản thủ tục vẫn như trên. Bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi liên hệ tới cơ quan chức năng để thực hiện.

      Làm sổ đỏ quận Cầu Giấy ở đâu?

Làm sổ đỏ quận Cầu Giấy ở đâu, bạn có thể làm sổ đỏ tại UBND phường xã nơi có đất. Hoặc tới văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cầu Giấy:

Văn phòng chi nhánh Cầu Giấy

 1. 53 đường ven sông Tô Lịch. Click đây để xem chỉ đường đi >>>
 2. Tầng 1,2 Nhà N1 A,B, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội   Click đây để xem chỉ đường đi >>>
 3. 36 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Click đây để xem chỉ đường đi >>>