Luật sổ đỏ 2019

Luật sổ đỏ 2019 và Luật sổ đỏ 2018 hiện nay không có gì thay đổi. Mọi quy định về quy trình thủ tục làm sang tên sổ đỏ về cơ bản vẫn được giữ nguyên. Một số thay đổi chỉ là cải cách về bộ máy hành chính. Từ đó dẫn đến rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả lời kết quả.

Mỗi cá nhân, tổ chức sở hữu bất động sản chịu tác động trực tiếp bởi Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, luật nhà ở và luật dân sự. Trong đó quan trọng nhất là Luật đất đai. Tải ngay Luat_so_do_2019_Dat_Dai_45-2013-QH13.

Quy định chế độ sở hữu đất đai

Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của nhà nước đại diện sở hữu toàn dân và người sử dụng đất đai. Quy định này không thay đổi trong luật sổ đỏ 2019.

Đối tượng áp dụng

là nhà nước, người sử dụng đất. Và các đối tượng liên quan đến quản lý, sử dụng đất.

Luật sổ đỏ 2019 vẫn không thay đổi các đối tượng áp dụng.

Nếu bạn cần hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc gì khác, hãy hỏi tôi: Mr Chung 0936899868.

Thống nhất các khái niệm:

Thửa đất; quy hoạch sử dụng đất; Kế hoạch sử dụng đất; Bản đồ địa chính; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Nhà nước giao quyền sử dụng đất ( Nhà nước giao đất); Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (Nhà nước cho thuê đất); Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; Chuyển quyền sử dụng đất; Nhà nước thu hồi đất; Bồi thường về đất; Chi phí đầu tư vào đất; Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý; Thống kê đất đai; Kiểm kê đất đai; Giá đất; Giá trị quyền sử dụng đất; Tiền sử dụng đất; Hệ thống thông tin đất đai; Cơ sở dữ liệu đất đai; Tranh chấp đất đai; Hủy hoại đất; Tổ chức sự nghiệp công lập; Tổ chức kinh tế; Đất để xây dựng công trình ngầm; Hộ gia đình sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;

Vậy Luật sổ đỏ 2019 vẫn không thay đổi các khái niệm đã thống nhất.

Quy định luật đất đai:

Sở hữu đất đai; Người sử dụng đất; Nguyên tắc sử dụng đất; Người chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với việc sử dụng đất; Người chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với đất được giao quản lý; Khuyến khích đầu tư vào đất đai; Phân loại đất; Căn cứ để xác định loại đất; Những hành vi nghiêm cấm;

Quyền của nhà nước đối với đất đai

Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai; Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất; Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất; Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; Nhà nước quyết định giá đất; Nhà nước quyết định chính sách tài chính về đất đai; Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai;

Vậy Luật sổ đỏ 2019 giữ nguyên quyền của nhà nước đối với đất đai;

Trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai

Ban hành các văn bản pháp quy để quản lý, thống kê, kiểm kê, giá đất, thời hạn, hạn mức, đối tượng, phân loại, quy hoạch, sử dụng đất; Phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước vè đất đai; cơ quan quản lý đất đai; Bảo hộ quyền sử dụng đất; Cung cấp thông tin đất đai; Quy hoạch kế hoach sử dụng đất; Thực hiện cập nhật các biến động về đất đối với người sử dụng đất; Xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đất đai; Hỗ trợ bồi thường tái định cư khi thu hồi đất;

Vậy Luật sổ đỏ 2019 vẫn đảm bảo trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Được cấp giấy chứng nhận; Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, cho tặng, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất; Vậy luật sổ đỏ 2019 vẫn đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Luật đứng tên sổ đỏ mới nhất

Luật đứng tên sổ đỏ mới nhất không có gì thay đổi. Hiện nay việc đứng tên sổ đỏ vẫn áp dụng đầy đủ cho mọi cá nhân tổ chức. Mọi cá nhân tổ chức vẫn có đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về việc sử dụng đất. Vậy Luật sổ đỏ 2019 vẫn không thay đổi.

9 Luật trực tiếp tác động bất động sản

Đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản có tới 9 luật chi phối. Gồm có:

  • Luật đầu tư nước ngoài
  • Luật doanh nghiệp
  • Luật đầu tư
  • Luật đất đai
  • Luật xây dựng
  • Luật đấu thầu
  • Luật quy hoạch đô thị
  • Luật kinh doanh bất động sản
  • Luật nhà ở.

Ngoài ra lĩnh vực này còn bị chi phối bởi nhiều luật chuyên ngành khác. Như: luật công chứng, luật hôn nhân và gia đình, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dân sự.

Đọc đến đây nếu bạn chưa hiểu rõ hết, thì có thể bạn quan tâm đến Thủ tục sang tên sổ đỏ . Để sang tên sổ đỏ cho mình hoặc cho người khác theo quy định của pháp luật.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể đứng tên trên sổ đỏ. Bạn hãy đọc cái này nhé: Quy định về đứng tên sổ đỏ

Bạn muốn tìm hiểu thêm về sổ đỏ, bạn nên đọc thêm bài Hình ảnh sổ đỏ  để có thêm nhiều hiểu biết nữa nhé.

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Please follow and like us: