Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền

Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền được pháp luật công nhận và bảo vệ. Việc này thường được thực hiện bằng văn bản xác nhận bởi văn phòng công chứng. Thay vì người bán trực tiếp đi ký hợp đồng công chứng và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển nhượng thì người được ủy quyền sẽ đại diện.

Căn cứ nội dung điều khoản hợp đồng ủy quyền xem là người được ủy quyền có quyền lợi và nghĩa vụ đến đâu để thực hiện việc sang tên sổ đỏ này từ đầu đến cuối hay không. Thông thường điều khoản hợp đồng thường là: Ủy quyền định đoạt, ủy quyền thay mặt đại diện ký giấy tờ mua bán chuyển nhượng. Hoặc đại diện thực hiện các thủ tục sang tên. Dưới đây là một mẫu hợp đồng trong thực tế

Giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ

Giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ

         Quy trình thủ tục sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền như sau:

 • Bên mua và bên bán tới văn phòng công chứng thực hiện việc ký hợp đồng mua bán bình thường.
 • Sau khi ký hợp đồng mua bán, bên mua có quyền ký hợp đồng ủy quyền (hoặc Giấy ủy quyền).
 • Người được ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền đi thực hiện các thủ tục pháp lý sang tên sổ đỏ.
 • Tùy theo nội dung hợp đồng ủy quyền mà bên được ủy quyền có được nhận kết quả (sổ đỏ) hay không.

Lưu ý: Người được ủy quyền phải có chứng minh thư nhân dân bản gốc (hoặc hộ chiếu).

              Một số tư vấn thêm về sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền

Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền

Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền

Nếu bạn cần hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc gì khác, hãy hỏi tôi: Mr Chung 0936899868.

         Nội dung hợp đồng sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền nên có:

 • Thay mặt bên ủy quyền ký các giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục sang tên sổ đỏ.
 • Thay mặt bên mua và bên bán thực hiện các nghĩa vụ tài chính. VD như nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ,…
 • Thay mặt bên ủy quyền nhận kết quả (sổ đỏ). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

       Các trường hợp chấm dứt sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền:

 • Hợp đồng ủy quyền đã hoàn thành
 • Hợp đồng ủy quyền bị hết hạn
 • Hợp đồng ủy quyền bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Hợp đồng ủy quyền bị hủy bỏ, bị thất lạc.

         Lời khuyên đối với người được ủy quyền Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền:

 • Giữ cẩn thận 2 bản gốc hợp đồng ủy quyền. Một bản nộp khi nộp hồ sơ. Một bản khi nhận kết quả cuối cùng. Một số người không biết nên chỉ giữ 1 bản là sai.
 • Đọc kỹ nội dung hợp đồng. Nội dung hợp đồng viết sai, sẽ phải quay về đính chính lại hoặc làm hợp đồng ủy quyền mới.
 • Điều khoản ủy quyền trên hợp đồng thiếu. Sẽ gây bất cập cho người được ủy quyền và có thể phiền hà cho người ủy quyền.
 • Khi đi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền cần phải đem theo chứng minh thư bản gốc.
 • Khi khai và sắp xếp hồ sơ luôn sắp xếp hợp đồng ủy quyền lên trên cùng.

Ủy quyền sang tên sổ đỏ

Ủy quyền sang tên sổ đỏ là việc rất quan trọng trong việc thực hiện thủ tục Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền. Bạn phải thực hiện việc này trong một số trường hợp như sau:

 • Ủy quyền cho người khác (thường là dịch vụ) thay mặt bạn đi làm thủ tục.
 • Ủy quyền cho người đại diện thay mặt các thành viên trong gia dình đi làm thủ tục trong trường hợp phân chia tài sản thừa kế.
 • Ủy quyền cho người đại diện đi làm thủ tục thay mặt các đồng sở hữu.

Giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ

Giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ thường được lập theo mẫu có sẵn tại văn phòng công chứng. Quyền lợi và nghĩa vụ ghi trong điều khoản văn bản ủy quyền sẽ quyết định quyền của người được ủy quyền có quyền được đến đâu. VD: Người được ủy quyền có quyền định đoạt, có quyền ký các giấy tờ, có quyền nhận kết quả là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ),…Họ bất cứ quyền gì là do điều khoản nội dung trong văn bản này quyết định.

Mẫu giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ

Mẫu giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ tôi sẽ đính kèm tại đây để các bạn tham khảo. Bạn cần tham khảo mẫu này khi thực hiện Sang tên sổ đỏ từ hợp đồng ủy quyền.

Nếu bạn cần hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc gì khác, hãy hỏi tôi. Mr Chung 0936899868

Đọc đến đây nếu bạn chưa hiểu rõ hết, thì có thể bạn quan tâm đến Thủ tục sang tên sổ đỏ . Để sang tên sổ đỏ cho mình hoặc cho người khác theo quy định của pháp luật.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về sổ đỏ, bạn nên đọc thêm bài Mua đất chưa có sổ đỏ để có thêm nhiều hiểu biết nữa nhé.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về ủy quyền sổ đỏ để làm thủ tục. Bạn nên đọc thêm bài Ủy quyền đứng tên sổ đỏ 

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Please follow and like us: